We hebben het contact met deze uitvaartcentrum als betrokken en sympathiek ervaren. Op een respectvolle wijze is er met ons omgegaan en is er uitvoering gegeven aan de wens van ons familielid. En dat geldt ook zeker voor de chauffeur Ruud.