U ontvangt een factuur zoals u met ons bent overeengekomen. Afgezien van de consumpties (nacalculatie) zijn alle tarieven op voorhand duidelijk en transparant.